torsdag den 18. august 2011

US Presidents through time and a little information about them


US PRESIDENTS THROUGH TIME AND A LITTLE INFORMATION ABOUT THEM

Washington 1789-1797. Han sejlede over Delaware floden i julen 1776. Han var medunderskrivninger til uafhængighedserklæringen.
John Adams 1797-1801. Han var medunderskriver til uafhængighedserklæringen. Han var radikal politiker og jurist. Det var ham som foreslog Washington som øverst kommanderende og efterfulgte ham i 1797.
Thomas Jefferson 1801-1809. Det var ham som stod for Louisiana købet i 1803 som betød en fordobling af USA's areal.
James Madison 1809-1817. I 1789 blev han valgt ind i Repræsentanternes Hus, og i 1801 blev han udenrigsminister. I denne periode før han blev præsident, medvirkede han ved udarbejdelsen af the Bill of Rights fra 1791.
Som præsident videreførte Madison i store træk Jeffersons politiske linje. I 1812 så han sig imidlertid nødsaget til at erklære Storbritannien krig - delvist pga. pres fra baglandet. 3 år senere blev der sluttet fred uden, at hverken amerikanerne eller briterne havde opnået noget særligt.
James Monroe 1817-1825. Han var ophavsmand til Monroe-doktrinet.
John Quincy Adams 1825-1829. Han var søn af præsident John Adams. Han var den første præsident hvor også faren tidligere var præsident. Senere blev dette også tilfældet for George W. Bush.
Andrew Jackson 1829-1837. Han var forfatter og regnes desuden som den første amerikanske landskabsarkitekt. Han var en fremtrædende fortaler for den gotiske stil i USA.
Martin van Buren 1837-1841. Han var den 8. Præsident i Usa.
Wiliam Henry Harrison. Han gjorde som general og guvernør i sine yngre år en stor indsats for at åbne Vesten for nybyggere og emigranter. Han var bedstefar til præsident Benjamin Harrison.
John Tyler 1841-1845. John Tyler var den første amerikanske vicepræsident, der overtog præsidentembedet som følge af forgængerens død.
 James Polk 1845-1849. Hans navn er knyttet til krigen mod Mexico 1846-48, som han var ivrig tilhænger af, og som førte til, at USA's territorium kom til at strække sig fra Atlanterhavet til Stillehavet.
Zachary Taylor 1849-1850. Kun to amerikanske præsidenter har været præsident kortere end Taylor (491 dage): William Henry Harrison (31 dage) og James A. Garfield (199 dage).
Millard Fillmore 1850-1853. Fillmore blev ikke nomineret for Whig-partiet i 1852, og i 1856 tabte han valget som kandidat for Know Nothing-partiet, så han nåede kun at sidde resten af Taylors periode; han blev aldrig selv valgt til posten. 
Franklin Pierce 1853-1857. Franklin Pierce var en amerikansk politiker. Han er den eneste af USA's præsidenter, der er født i New Hampshire og var den første amerikanske præsident født i det nittende århundrede.
James Buchanan 1857-1861. Han er den hidtil eneste ugifte præsident, og den eneste indbygger fra delstaten Pennsylvania som har haft præsidentembedet.
Buchanan kritiseres for ikke at have forhindret den splittelse i landet, der førte til den amerikanske borgerkrig, og mange anser ham for, sammen med forgængeren Franklin Pierce, at have været den ringeste præsident i USA's historie.
Abraham Lincoln 1861-1865. Han var den første præsident fra det republikanske parti. Han var præsident under borgerkrigen 1861-1865 og var som sådan ansvarlig for slaveriets ophævelse. Han anses i dag for en af de største præsidenter, USA nogensinde har haft. Han blev myrdet i Fords Theatre i Washington den 14. april 1865, mens han så Our American Cousin. Drabsmanden var Shakespeare-skuespilleren John Wilkes Booth.(Good Friday)
Andrew Johnson 1865-1869. Han overtog embedet efter drabet på Abraham Lincoln. Under sin præsidentperiode var han ikke medlem af et parti, men tidligere var han medlem af Demokraterne.
Ulysses Grant 1869-1877. Grant blev internationalt kendt som Nordstaternes førende general under Den Amerikanske Borgerkrig. En række slag, som kulminerede med slaget ved Vicksburg i 1863, lykkedes det Grant at bringe Mississippi floden under Unionens kontrol og dermed drive en kile ned gennem Sydstaterne. Efter endnu en vigtig sejr ved Chattanooga blev han i slutningen af 1863 udnævnt til øverstkommanderende for alle Unionens styrker. I 1865 overgav den vigtigste sydstatshær sig til Grant ved Appomattox Courthouse i Virginia.
Rutherford b. Hayes 1877-1881. Han bestred embedet fra 1877 til 1881.
James A. Garfield 1881. Han var medlem af Repræsentanternes hus og netop udpeget som senator til USA's senat, da han deltog i det republikanske konvent i 1880 for at nominere partiets præsidentkandidat. Konventet gik helt i baglås efter 33 afstemninger uden en afgørelse, da Garfield uventet begyndte at få støtte og vandt nomineringen over den tidligere præsident Ulysses S. Grant. Konventet udpegede Chester A. Arthur som vicepræsident-kandidat.
Chester A. Arthur 1881-1885. Han er født d 5. oktober 1829 og døde d. 18. november 1886.
Grover Cleveland 1885-1889. Han er den eneste amerikanske præsident som har siddet i to adskilte perioder.
Benjamin Harrison 1889-1893. Han er født i 20. august 1833 - 13. marts 1901. Og barnebarn af William Harrison som tidligere havde været præsident.
Grover Cleveland 1893-1897. I 1882 blev Grover Cleveland valgt til guvernør over New York. Han fortsatte sin antikorruptionspolitik og fik mange fjender såvel som beundrere.
På grund af sit ry for ubestikkelighed opstillede Demokraterne allerede i 1884 Cleveland som præsidentkandidat. På denne tid var Washington plaget af bestikkelsesaffærer og Clevelands modkandidat, udenrigsminister James G. Blaine, var selv blevet nævnt i disse sammenhænge.
Demokraterne havde ikke besiddet præsidentposten siden James Buchanan gik af i 1861. Der var derfor god mening i at opstille en kandidat, der var kendt for sin ærlighed. Ved nomineringen sagde taleren: "Vi elsker ham for de fjender han har fået".
William McKinley 1897-1901. I 1901 blev McKinley myrdet.
Theodore Roosevelt 1901-1909. I 1906 modtager af Nobels fredspris for sine bestræbelser for at afslutte den russisk-japanske krig. Theodore Roosevelt, en fjern slægtning til den senere demokratiske præsident Franklin D. Roosevelt, var kendt under navne som Teedie, Teddy og TR.
William H. Taft 1909-1913. han er født d. 15. september 18578. marts 1930.
Woodrow Wilson 1913-1921. I 1918 fremlagde han en 14-punkts fredsplan for Europa. Bl.a. stod der, at nationale mindretal skulle have selvbestemmelsesret m.h.t. hvilken stat, de ville tilhøre.
Hermed knæsatte Wilson princippet om sammenfald mellem stat og nation, hvilket blev ødelæggende for de multinationale imperier heriblandt Østrig-Ungarn og bidrog til mange overgreb på mindretalsgrupper i det etnisk blandede Østeuropa og på Balkan.
Wilson modtog Nobels Fredspris i 1919 for sin indsats for at danne Folkeforbundet. Men det lykkedes dog ikke for ham at overtale Senatet til at tilslutte sig idéen.
Warren G. Harding. 1921-1923.
Calvin Coolidge 1923-1929.
Herbert Hoover. 1929-1933. Han var USA's præsident, da den store verdenskrise brød ud 1929, og det kom til at præge hele hans embedsperiode. I 1932 tabte han præsidentvalget til Franklin D. Roosevelt.
Franklin D. Roosevelt 1933-1945. Han var en amerikansk politiker og USA's 32. præsident i perioden 1933 - 1945.
Harry S. Truman 1945-1953. I 1940 blev han formand for en senatskomité, som afslørede misbrug og korruption i den amerikanske krigsproduktion under 2. verdenskrig, hvilket sparede skatteyderne for store udgifter. Ved præsidentvalget i 1944 blev han opstillet som vicepræsident for Franklin D. Roosevelt.
Dwight D. Eisenhower 1953-1961. Dwight D. Eisenhower blev født i Texas som den tredje af syv børn. I 1915 bestod Eisenhower eksamen ved USA's militærakademi West Point, og året efter blev han gift med Mamie Geneva Doud i Denver, Colorado. De fik to børn.
John F. Kennedy 1961-1963. Han er ofte blot omtalt som JFK eller "Jack Kennedy", var fra 1961 til 1963 USA's 35. præsident. Bror til bl.a. Robert F. Kennedy og Edward M. Kennedy. JFK blev myrdet i 1963 i Texas, Dallas. 

Lyndon B. Johnson 1963-1969.  Han var John F. Kennedys vicepræsident ved valget i 1960, og overtog præsidentposten efter mordet på Kennedy den 22. november 1963.
Richard Nixon 1969-1974. Nixon blev den første amerikanske præsident nogensinde, der måtte gå af før tid. Det skete som følge af Watergate-skandalen i 1974. Watergate drejede sig om aflytninger af det demokratiske partis hovedkontor, som havde til huse i Watergate-bygningen i Washington D.C.
Gerald Ford 1974-1977. Ford var uddannet advokat og var desuden i sin ungdom en kendt football-spiller. Under anden verdenskrig tjente han som officer i flåden.
Jimmy Carter 1977- 1981. Carter, hvis politiske erfaring begrænsede sig til en 4-års guvernørperiode i Georgia, blev overraskende demokraternes præsidentkandidat i 1976, på trods af, at mange mere erfarne og kendte politikere opstillede.
Ronald Reagan 1981-1989. Da Ronald Reagan blev indsat som præsident den 20. januar 1981, var han 69 år og 349 dage gammel, og dermed den ældste som nogensinde er valgt til præsident i USA, og han var få dage fra at blive 78 år, da han forlod embedet.
George H.W. Bush (senior) 1989-1993. I 1991 gik Bush og USA i spidsen for et FN-ledet angreb på Irak efter at den irakiske præsident Saddam Hussein invaderede Kuwait. I den efterfølgende Operation Desert Storm blev 425.000 amerikanske og 118.000 allierede soldater sat ind i Irak.
Bill Clinton 1993-2001. Medlem af det demokratiske parti. Han blev valgt fem gange som guvernør for staten Arkansas. Som præsident arbejdede Clinton for nedbringelse af statsunderskuddet, bedre uddannelse, strengere kontrol med salg af håndvåben samt strammere miljølovgivning. Internationalt mæglede Clinton mellem parterne i Israel-Palæstinakonflikten og i Nordirland. Blandt Clintons øvrige væsentlige udenrigspolitiske resultater er Dayton-aftalen, der afsluttede borgerkrigen i Bosnien.
George W. Bush (Junior) 2001-2009. Han var præsident og i 2004 genvalgt for en ny fireårig periode, som bliver hans sidste grundet den amerikanske forfatning.
Barack Obama 2009-2013 (2009-2017)
Den første sorte præsident i USA’s historie. Hans ynglings præsident var Abraham Lincoln.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar